De Beweegwijzer is een web-app om de hoeveelheid lichaamsbeweging van basisschoolscholieren voor ouders in kaart te brengen.

De laagdrempelige tool is door Spelpartners ontwikkeld voor de GGD Regio Utrecht. Met deze app kunnen ouders samen met hun kind een korte enquête invullen die direct laat zien of hun kind voldoende beweegt.

De enquête houdt rekening met dagelijkse activiteiten, zoals fietsen naar school of de sportvereniging, buitenspelen en van en naar de supermarkt lopen.

Het invullen van de tool kost slechts vijf minuten en bij iedere stap worden simpele voorbeelden van beweegactiviteiten gegeven. De resultaten kunnen worden uitgeprint of gemaild zodat ze tijdens een consult met een arts of praktijkondersteuner besproken kunnen worden.

De tool is te gebruiken in alle populaire browsers op laptops, pc’s en tablets.

De vragenlijst die de basis vormt van de Beweegwijzer is gebaseerd op de Beweegnorm 2017. We hebben de vragen opgedeeld in simpele ja/nee vragen waarbij een geschat aantal minuten per activiteit kan worden geselecteerd.

Aan het begin en einde van de enquête wordt de norm toegelicht, zo wordt het belang van voldoende sporten en bewegen op een niet dwingende manier voor ouders inzichtelijk gemaakt.

De Beweegwijzer is gemaakt in opdracht van de GGD Regio Utrecht, met medewerking van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Sport.