Verzoeken om artikelen van HetNieuws.in te verwijderen (en Google te verzoeken niet langer naar het artikel te verwijzen) worden automatisch ingewilligd als:

  • het artikel ouder is dan zes maanden;
  • het originele artikel niet meer beschikbaar is;
  • de tekst van het originele artikel gewijzigd is;
  • er een naam, adres of ander persoonsgegeven in genoemd wordt.